Eco-Calculator

Geef blijk van uw milieubetrokkenheid door een eco-calculatie uit te voeren.

Onze eco-calculator helpt u om precies te berekenen hoe u uw impact op het milieu hebt verminderd door Cocoon recycled paper te gebruiken, op het gebied van :

ecocalc_waterWater

ecocalc_carbonCO en uitstoot van broeikasgassen

ecocalc_energyElektriciteit / Energie

ecocalc_woodHout

ecocalc_landfillAfval dat niet naar de afvalverwerking gaat